Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Selection Oppenheim 4 (SO4)

Selection Oppenheim 4 (SO4)

 

Πρόκειται για ένα υποκείμενο που προέρχεται από την διασταύρωση Vitis berlandieri και Vitis riparia προερχόμενο από το Euryale Resseguier. Σήμερα υπάρχουν 24 διαφορετικοί κλώνοι αυτού του υποκειμένου : 5, 15, 18, 20, 72, 73, 74, 102, 103, 104, 106, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 174, 203, 204, 205, 761 και 762.


Αντίσταση σε παράσιτα εδάφους

Η αντοχή του SO 4 στην ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας είναι υψηλή. Επίσης παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε νηματώδεις Meloidogyne incognita και Meloidogyne arenaria ενώ είναι ευαίσθητο σαν υποκείμενο στους νηματώδεις Meloidogyne hapla. 


Προσαρμογή

Το SO 4 έχει ανθεκτικότητα μέχρι 40 - 45  % σε ολικό ασβέστιο και 22% σε ενεργό ασβέστιο και στο ΔΔΧ* (βλέπε στο R 110) έως 30. Η αντοχή του σε χλώρωση σιδήρου μπορεί να θεωρηθεί μέτρια. Παρουσιάζει καλή συμπεριφορά σε όξινα εδάφη και η συμπεριφορά στην ανισορραγία κάποιων ποικιλιών μπορεί να είναι θετική. Το SO 4 προσαρμόζεται αρκετά καλά στην ξηρασία αλλά είναι πολύ ευαίσθητο στην υπερβολική υγρασία και στην Τύλωση. Απορροφά  ανεπαρκώς το μαγνήσιο από το έδαφος και προωθεί την ξήρανση της ράχης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αμμώδη, βαθιά και αργιλώδη εδάφη, μέτριας γονιμότητας, ενώ δεν προσαρμόζεται καλά σε ξηρά, αλατούχα και συμπαγή εδάφη.


Αλληλεπίδραση με το μόσχευμα και τους στόχους παραγωγής

Σε γενικές γραμμές το SO 4 έχει καλή συμβατότητα με τα εμβόλια διαφόρων ποικιλιών ενώ η ευρωστία του φυτού είναι μέτρια. Μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο υποκείμενο έχει “λεπτά πόδια” εξαιτίας της διαφοράς διαμέτρου του υποκειμένου από το εμβόλιο. Η ταχύτητα της ανάπτυξης των εμβολιασμένων φυτών είναι μεγάλη και η ευρωστία που μεταφέρει είναι υψηλή ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του αμπελώνα (πρώτα 15 έτη). Το SO 4 επιτρέπει υψηλές αποδόσεις, κατά τα πρώτα έτη μετά τη φύτευση, σε σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται η πρακτική του αραιώματος των σταφυλιών. Προκαλεί μια καλή παραγωγή σακχάρων, όμως οι οίνοι που παράγονται παρουσιάζουν συχνά, μέτριο σώμα και βοτανικούς χαρακτήρες λόγω των υψηλών αποδόσεων. Το SO 4 συνήθως προάγει την παραγωγή οίνων με υψηλό pH.


Ιδιότητες αγενούς πολλαπλασιασμού

Η παραγωγή ξύλου είναι υψηλή (60 000 έως 100 000 μέτρα / ha ), μερικές φορές, ωστόσο, με ένα ορισμένο ποσοστό του ξύλου ξερό. Ανταποκρίνεται καλά στη λίπανση και την άρδευση, αλλά η ξυλοποίηση του ξύλου είναι αργή. Επίσης, παρουσιάζει πολύ καλή ικανότητα τεμαχισμού, ξεματιάσματος και εμβολιασμού. Τα μεσογονάτια του είναι μεσαίου μεγέθους και διαμέτρου και η ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών είναι περιορισμένη.


Αντίσταση σε παράσιτα

Το SO 4 R 110 είναι μετρίως ευαίσθητο στην φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρα, αλλά έχει έναν υψηλό βαθμό αντοχής στο ωίδιο.