Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Gravesac

Gravesac

 

 

Πρόκειται για ένα υποκείμενο που προέρχεται από την διασταύρωση του 161-49 Couderc και του 3309 Couderc. Σήμερα υπάρχει ένας κλώνος αυτού του υποκειμένου: 264.


Αντίσταση σε παράσιτα εδάφους

Το Gravesac προσφέρει ένα υψηλό βαθμό ανοχής στη φυλλοξήρα. Ωστόσο, η αντοχή στους νηματώδεις Meloidogyne incognita και Meloidogyne arenaria είναι μέτρια.


Προσαρμογή

Το Gravesac έχει ανθεκτικότητα μέχρι 15% σε  ολικό ασβέστιο και 6% σε ενεργό ασβέστιο. Η αντοχή του σε χλώρωση σιδήρου είναι χαμηλή έως μέτρια. Έχει ιδιαίτερα μια πολύ καλή συμπεριφορά σε όξινα εδάφη. Επίσης, το Gravesac είναι κατάλληλο για τις προσωρινές συνθήκες περίσσειας υγρασίας κατά την διάρκεια της άνοιξης και η αντοχή του στην ξηρασία είναι μέτρια. Το  Gravesac είναι  κατάλληλο για αμμώδη ή χαλικώδη εδάφη.


Αλληλεπίδραση με το μόσχευμα και τους στόχους παραγωγής

Το Gravesac παρουσιάζει γενικά μια καλή συγγένεια με τις ποικιλίες και η ευρωστία που μεταδίδεται είναι μέτρια προς υψηλή. Οι αποδόσεις που επιτυγχάνονται είναι αρκετά υψηλές και σταθερές και τα προϊόντα είναι σε γενικές γραμμές καλής ποιότητας. Ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα όσο αφορά και το αρωματικό προφίλ των ποικιλιών εξαιτίας της ισορροπημένης ωρίμανσης.


Ιδιότητες αγενούς πολλαπλασιασμού

Το Gravesac έχει μεσογονάτια διαστήματα μεγάλης διαμέτρου ενώ η ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών είναι περιορισμένη. Το παραγόμενο ξύλο είναι αρκετά σκληρό και η παραγωγή  είναι καλή (40 000 -70 000 μέτρα / ha). Η ικανότητα των μοσχευμάτων τόσο στον τεμαχισμό όσο και στον εμβολιασμό είναι αρκετά καλή.


Αντίσταση σε παράσιτα

Το Gravesac είναι μετρίως ευαίσθητο στην φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρας και έχει ένα πολύ καλό βαθμό αντοχής στο ωίδιο και την ανθράκωση.