Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

3309 C

3309 C

 

Πρόκειται για ένα υποκείμενο που προέρχεται από την διασταύρωση Vitis riparia (tomenteux) και Vitis rupestris cv. Martin. Σήμερα υπάρχουν 8 διαφορετικοί κλώνοι αυτού του υποκειμένου: 8, 111, 143, 144, 147, 173, 188, 189.


Αντίσταση σε παράσιτα εδάφους

H αντοχή του 3309 C στην ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας είναι αρκετά καλή. Ωστόσο, είναι ευαίσθητο στους νηματώδεις Meloidogyne arenaria και Meloidogyne incognita. Παρουσιάζει επίσης έναν βαθμό αντοχής στο βακτήριο Agrobacterium Vitis.


Προσαρμογή

Το 3309 C έχει ανθεκτικότητα μέχρι 20% σε ολικό ασβέστιο και μέχρι 11% σε ενεργό ασβέστιο. Παρουσιάζει καλή συμπεριφορά σε όξινα εδάφη. Η αντοχή του  στην χλώρωση σιδήρου είναι χαμηλή έως μέτρια. Το 3309 C είναι μέτρια ευαίσθητο στο υδατικό στρες, ιδίως όταν εμφανίζεται απότομα κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Αντιθέτως, η προσαρμογή του στην υγρασία είναι καλή. Το 3309 C απορροφά εύκολα το μαγνήσιο και δύσκολα το κάλιο από το έδαφος. Το υποκείμενο αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στα χλωριούχα και θα πρέπει να αποφεύγεται όταν υπάρχει κίνδυνος αλατότητας. Το 3309 C είναι κατάλληλο για βαθιά εδάφη, αμμώδη, αργιλώδη, πηλώδης, με λίγο ή καθόλου ασβέστιο.


Αλληλεπίδραση με το μόσχευμα και τους στόχους παραγωγής

Το 3309 C παρουσιάζει γενικά μια πολύ καλή συγγένεια με τις ποικιλίες. Ωστόσο ορισμένα προβλήματα συγκόλλησης έχουν αναφερθεί με Cabernet Sauvignon Μ, Chenin Λ, Ραζακί Λ, Syrah Μ και ειδικά με το Sauvignon Λ. Μερικές από τις παραπάνω ποικιλίες έχουν εμβολιαστεί ωστόσο, σε μεγάλες ποσότητες με το 3309 C. Η ταχύτητα της βλαστικής ανάπτυξης και η καρπόδεση που παρέχεται από το 3309 C είναι λίγο αργή. Η ευρωστία που μεταδίδεται από το 3309 C  είναι χαμηλή έως μέτρια και βλαστική ανάπτυξη είναι ισορροπημένη, ιδίως αν η γονιμότητα του εδάφους δεν είναι πολύ υψηλή. Το 3309 C προάγει την καρπόδεση των ευπαθών ποικιλιών. Τα παραγόμενα προϊόντα που λαμβάνονται από τα εμβολιασμένα φυτά με αυτό το υποκείμενο είναι ιδιαίτερα δημοφιλή εξαιτίας της αναγνωρισμένη ποιότητα του οίνου που λαμβάνεται, ιδιαίτερα με ποικιλίες όπως Cabernet Franc Μ,  Cabernet Sauvignon Μ, Chardonnay Λ, Merlot Μ, Petit Manseng Λ,  Pinot Noir Μ, Semillon Λ, Riesling Λ, Syrah Μ και Tannat Μ.


Ιδιότητες αγενούς πολλαπλασιασμού

Το μήκος και η διάμετρος των μεσογονατίων είναι χαμηλού έως μέτριου και μεσαίου μεγέθους και η παραγωγή ξύλου (20 000-50 000 m / ha) είναι χαμηλή έως μέτρια και μερικές φορές ένα ορισμένο ποσοστό του ξύλου είναι κατεστραμμένο. Αυτό το υποκείμενο παρουσιάζει πολύ καλή ικανότητα ριζοβόλησης και συγκόλλησης στον εμβολιασμό


Αντίσταση σε παράσιτα

Αυτό το υποκείμενο είναι ευαίσθητο στην φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρας. Επίσης, είναι πολύ ευαίσθητο στην ανθράκωση αλλά έχει έναν καλό βαθμό αντοχής στο ωίδιο.