Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

41 B Millardet et de Grasset

41 B Millardet et de Grasset

 

Πρόκειται για ένα υποκείμενο που προέρχεται από την διασταύρωση Vitis vinifera cv. Chasselas B και Vitis berlandieri. Σήμερα υπάρχουν 15 διαφορετικοί κλώνοι αυτού του υποκειμένου: 80, 86, 87, 88, 153, 172, 193, 194,195, 210, 212, 231, 232, 233, 238.


Αντίσταση σε παράσιτα εδάφους

Η αντοχή του 41 MGT B στην ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας είναι μέτρια προς υψηλή. Επίσης, είναι επιρρεπές σαν υποκείμενο στους νηματώδεις Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria και Meloidogyne hapla και φαίνεται ευαίσθητο στο βακτήριο Agrobacterium Vitis.


Προσαρμογή

Το 41Β χαρακτηρίζεται από την προσαρμογή του στα ασβεστολιθικά εδάφη και την αντοχή του στην χλώρωση. Έχει ανθεκτικότητα μέχρι 60% σε ολικό ασβέστιο και 40% στο ενεργό ασβέστιο και στο ΔΔΧ* (βλέπε στο R 110) έως 60. Απορροφά επίσης αρκετά καλά το μαγνήσιο από το έδαφος. Το 41 MGT Β είναι ευαίσθητο στις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως η υπερβολική υγρασία την άνοιξη. Η ανθεκτικότητά του στην ξηρασία είναι μέτρια. Δεν προσαρμόζεται καλά σε συνεκτικά και συμπαγή εδάφη.


Αλληλεπίδραση με το μόσχευμα και τους στόχους παραγωγής

Η ευρωστία που μεταδίδεται από το MGT 41 B στα εμβόλια είναι μέτρια προς υψηλή. Παρουσιάζει γενικά μια καλή συγγένεια με τις ποικιλίες, αν και κατά καιρούς έχουν αναφερθεί προβλήματα με τις ποικιλίες Merlot ή Pinot Noir. Η αρχική ανάπτυξη των φυτών είναι αρκετά αργή. Το 41 MGT Β βοηθά στην δημιουργία συμπαγών σταφυλιών. Τείνει επίσης να καθυστερεί τον βλαστικό κύκλο των εμβολίων σε σύγκριση με τα άλλα υποκείμενα, και συνήθως τα προϊόντα είναι πάντα λιγότερο πλούσια σε ζάχαρη και ελαφρώς περισσότερο όξινα.


Ιδιότητες αγενούς πολλαπλασιασμού

Το μήκος και η διάμετρος των μεσογονατίων είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και η παραγωγή ξύλου (15 000-50 000 m / ha) είναι χαμηλή έως μέτρια και μερικές φορές ένα ορισμένο ποσοστό του ξύλου είναι ξερό. Στα μητρικά φυτά το 41 Β MGT είναι αρκετά ευαίσθητο τόσο στην υπερβολική υγρασία του εδάφους όσο και στο έντονο υδατικό στρες. Μπορεί να εμφανιστούν και φαινόμενα, ξαφνικής αποπληξίας και νέκρωση των φυτών. Το ξύλο του 41 MGT Β ξυλοποιείται πολύ εύκολα. Η δυνατότητα ριζοβόλησης του είναι πολύ μικρή, και μερικές φορές παρουσιάζονται και νεκρωτικές κηλίδες στο λεγόμενο ‘’τακούνι’’ των υποκειμένων. Παρόλα αυτά η ικανότητα στον εμβολιασμό είναι αρκετά καλή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά την διάρκεια της στρωμάτωσης στους ειδικούς θαλάμους, όσο και κατά πως χορηγείται σε αυτό η ορμόνη ριζοβολίας, για να αποφεύγονται οι μεγάλες διογκώσεις στο σημείο του εμβολιασμού.


Αντίσταση σε παράσιτα

Το 41Β έχει έναν υψηλό βαθμό ανοχής στη φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρας, και είναι ευαίσθητο στο ωίδιο.