Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Kober 5 BB

Kober 5 BB

 

Πρόκειται για ένα υποκείμενο που προέρχεται από την διασταύρωση vitis berlandieri και Vitis riparia προερχόμενο από το Euryale Resseguier. Σήμερα υπάρχουν 12 διαφορετικοί κλώνοι αυτού του υποκειμένου: 76, 77, 78, 79, 114, 127, 129, 149, 191, 259, 753 και 1106.


Αντίσταση σε παράσιτα εδάφους

Το 5 BB προσφέρει έναν υψηλό βαθμό ανοχής στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και στους νηματώδεις Meloidogyne incognita και Meloidogyne hapla. Επίσης, παρουσιάζει έναν μέτριο βαθμό αντοχής στους νηματώδεις Meloidogyne arenaria και φαίνεται ευαίσθητο στο βακτήριο Agrobacterium Vitis.


Προσαρμογή

Το 5 BB έχει ανθεκτικότητα μέχρι 40% σε ολικό ασβέστιο και 22% σε ενεργό ασβέστιο και ΔΔΧ* (βλέπε στο R 110) έως 40. Η αντοχή του σε χλώρωση σιδήρου μπορεί να θεωρηθεί μέτρια έως καλή. Το 5 BB είναι κατάλληλο για συνθήκες με υψηλή υγρασία και κυρίως για αμμώδη εδάφη.


Αλληλεπίδραση με το μόσχευμα και τους στόχους παραγωγής

Σε γενικές γραμμές, το 5 BB μεταδίδει μια πολύ σημαντική ευρωστία η οποία τείνει να “οψιμίζει” την ωρίμανση των σταφυλιών. Παρουσιάζει ορισμένες φορές ασυμβατότητα με ποικιλίες όπως, Cabernet Franc Μ, Cabernet Sauvignon Μ, Colombard Λ και Sauvignon Λ, ιδίως όταν είναι φορείς του ιού του καρουλιάσματος τύπου 2 (GLRaV - 2). Σε περίπτωση μόλυνσης από τον ιό του Μολυσματικού Εκφυλισμού το 5 BB εξωτερικεύει την μόλυνση με την παρουσία ‘’κορδονιών’’ ενδοκυτταρική στα αγγεία του ξύλου. Τα προϊόντα που παράγονται μπορεί να έχουν χαμηλότερα επίπεδα σε σακχάρων και πολυφαινόλες.


Ιδιότητες αγενούς πολλαπλασιασμού

Το 5 BB είναι ένας πολύ καλός παραγωγός ξύλου ( 80 000-100 000 μέτρα / ha). θεωρείται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, μεταξύ των υποκειμένων που χρησιμοποιούνται συνήθως. Τα μεσογονάτια είναι μεγάλου μήκος και μέσης διαμέτρου, ενώ η ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών είναι περιορισμένη. Η ικανότητα των μοσχευμάτων τόσο στον τεμαχισμό όσο και στον εμβολιασμό είναι αρκετά καλή.


Αντίσταση σε παράσιτα 

Το 5 BB παρουσιάζει χαμηλή έως μέτρια ευαισθησία στην φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρας και έχει υψηλό βαθμό αντοχής στον περονόσπορο.